Espediente lekualdaketa

Ikasleek espediente lekualdaketa eskatzeko eskubidea dute etxebizitza, lan leku, ikaste leku aldaketagatik edo espedientea jasoko duen Zuzendaritza Taldeak nahikotzat jo dezakeen beste arrazoiren batengatik. Kasu hauetan ikasleak aldaketaren destino izango den HEO-ean ofizialtasunerako eskubidea mantenduko du.

Espediente lekualdaketa modalitate bi daude:

  • Indarreko matrikularen lekualdaketa (ikasleak uneko ikasturteari dagokion matrikula ofiziala beste HEO batean formalizatu du jadanik).

  • Ohiko lekualdaketa (ikasleak uneko ikasturteari dagokion matrikula ofiziala ez du formalizatu beste HEO batean)

Indarrean dagoen matrikularen lekualdaketa

Indarreko matrikularen lekualdaketa azaroaren 15etik aurrera eskatu ahal izango da, aldaketa Lurralde Historiko batetik bestera ez bada egiten, azken kasu horretan klaseak hasten diren egunetik eska baitaiteke. Halere kasu bietan ikaslea Eskola berrian lekurik balego bakarrik sartu ahal izango da.

Ohiko lekualdaketa

Matrikula ofiziala hasi baino lehen eskatu beharko da.

Lekualdaketa Ordiziako HEO-etik beste eskola batera eskatzeko interesa duen ikasleak faxez (943805857), posta elektronikoz (eoiordiziaheo@gmail.com) edo posta arruntaren bidez (beti ere NAN-aren kopia bat gehituz), eskaera inprimakia betetzeko Eskolako Idazkaritzan bertaratuz egin dezake,  edota on-lineko idazkaritza bitartez.