Prezio publikoak

2024/2025 ikasturtean, kurtso eta hizkuntza bakoitzeko matrikula ofizialaren prezio publikoa ondoren azaltzen dena da:

► Matrikula ofiziala: 72,36 €.  

 

Salbuespenak eta hobariak:

* Kategoria orokorreko familia ugarietako kideek: 36,18  (Ehuneko 50edko hobaria izango dute) 

* Kategoria bereziko familia ugarietako kideek: Kuotaren salbuespen osoa, ez dute ezer ordaindu beharrik izango.

* Terrorismoaren Biktimentzako laguntzak arautzen dituen 2002/214 Dekretuko 9. artikuluan aipatzen diren kasuetan dauden ikasleek ere, ez dute ezer ordaindu beharrik izango.

 

Oharra: Matrikula formalizatu ondoren ez da dirurik itzuliko.