Araudi orokorra

Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: Agindua, 2012ko maiatzaren 15ekoa, Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatu eta egiaztatzea arautzeko dena (EHAA, 2012-08-16)
  • 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa (EHAA, 1993-02-25). Testu kontsolidatua
  • 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrei dagokiona (EHAA, 2008-12-16)
  • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa (BOE, 2006-05-4). Testu kontsolidatua
  • 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa, Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duena (BOE, 14-07-2006)
  • 1/2019 Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, Araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzako B1 eta B2 tarteko mailak eta C1 eta C2 maila aurreratuak ofizialki egiaztatzeko probei aplikatzen zaizkien oinarrizko ebaluazio-irizpide komunak ezartzen dituena (BOE: 2019-01-12)
  • Agindua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak prestatzen dituen Hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzeko dena (EHAA, 2013-07-31)