Matrikula motak

  • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa (EHAA,2013-07-22)

  • Ebazpena, Ikastetxe eta Plangintza zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako aurrez aurreko eta erdiprezentzialezko hizkuntza-ikastaro ofizialetan ikasleak 2024-2025 ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen duena.

  • Ebazpena, 2024ko proba libreak, ikastetxe eta plangintzaren zuzendariaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-Eskola Ofizialetan 2024 urtean egingo diren proba libreen deialdia eta proba horiek nola eigngo diren arautzekoa.