Matrikula motak

  • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa (EHAA,2013-07-22)

  • Ebazpena, Ikastetxe eta Plangintza zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako aurrez aurreko eta erdiprezentzialezko hizkuntza-ikastaro ofizialetan ikasleak 2023-2024 ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen duena.

  • Ebazpena, 2023ko proba libreak, ikastetxe eta plangintzaren zuzendariaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-Eskola Ofizialetan 2023 urtean egingo diren proba libreen deialdia eta proba horiek nola eigngo diren arautzekoa.