Matrikula motak

  • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa (EHAA,2013-07-22)
  • Ebazpena, 2022ko uztailaren 1ekoa. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako aurrez aurreko eta semipresentsiazko hizkuntza-ikastaro ofizialetan ikasleak 2021-2022 ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen da.
  • Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 10ekoa, ikastetxe eta plangintzaren zuzendariaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-Eskola Ofizialetan 2022 urtean egingo diren proba libreen deialdia eta proba horiek nola eigngo diren arautzekoa.