Informazio orokorra

MATRIKULA LIBREA. EBAZPENA

Nor matrikulatu ahal da?

Matrikula Librean, 2022ean 16 urte beteta dituen edozein pertsona matrikula daiteke ofizial modura ez badago matrikulatuta hizkuntza berean.

Zertan matrikulatu?

Edozein hizkuntzatan. Pertsona bakoitza hizkuntza berean matrikulatu ahal izango da, eskola bakar batean eta deitutako mailetako bakar batean.
Hizkuntza batean baino gehiagotan matrikulatu nahi izanez gero, bakoitzeko eskaera bat egingo da.
2021-2022 ikasturtean hizkuntza baten edozein mailatan erregimen ofizialean matrikulatutakoek ezin dute matrikularik egin erregimen librean, hizkuntza bereko edozein mailatan.

Noiz?

urtarrililaren 24ko, 10: 00etatik otsailaren 11era, 13:00ak arte.

Non?

Honen bidez:
https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Sartzeko, lehenik eta behin identifikatzaile baliodun batekin erregistratu behar dut. Identifikatzaile hori hauetariko bat izan daiteke:

- NAN Nortasun Agiri Nazionala, edo
- AIZ, Atzerritarren Identifikazio Zenbakia, edo
- DIE, Hezkuntzako Identifikazio Dokumentua (ikaslearen zenbakia)

Eta posta elektroniko baliodun batekin eta pasahitzarekin sartu ahalko naiz plataformara.
Orain arte pasaportearekin edo NAN eta AIZ ez den beste edozein nortasun-agirirekin matrikulatu banaiz, nahitaez erregistratu beharko naiz Ikasgunean DIE (ikasle-zenbakia) zenbakiarekin. DIE ez badaukat, eskolan eskatu beharko dut.
Matrikula aplikaziorako sarbidea Ikasgunearen bitartez egingo da. Ikasgunean sartzeko helbide elektronikoa eta plataforman erregistratzeko zehaztu dudan pasahitza erabiliko ditut.

Baina, ez dakit zein maila dudan, zer egin behar dut?

Ez dakidanez zein mailatan matrikulatu behar dudan, komeni zait autokokapeneko probak egitea. Eskolaren webgunean edo hemen aurki ditzaket.

Egin eta zuzendu ondoren, lortutako puntuazioaren arabera, proban bertan maila baxuagoko edo altuagoko beste bat egitea aholkatuko zait, edo aholkatuko zait zein mailatan egin behar dudan matrikula.

Dokumenturen bat aurkeztu behar dut?

Urtarrilaren 24tik otsailaren 11era arte, 13:00ak arte, Ikasguneako nire online eskabideari dokumentazioa erantsi ahal izango diot, baldin eta:

- Familia ugaria banaiz EAEtik kanpo, edo Euskal Autonomia Erkidegoak emandako familia ugariaren titulu ofiziala badut ere, eta familia ugariaren kasuistika alegatu arren, aplikazioak adierazten badit dokumentazioa aurkeztu behar dudala.

- Terrorismoaren biktima banaiz.

- Hezkuntza premia bereziak baditut, eta matrikula eskaeran argudiatu dut azterketetarako egokitzapen beharra.

Nolanahi ere, onartuen eta baztertuen behin-behineko egoera kontsultatu behar dut, ez dela dokumenturik aurkeztu behar egiaztatzeko. Dokumentazioa aurkeztu behar badut, Ikasgunearen bidez egin ahal dut otsailaren 17tik  21era.

Eta noiz ordaindu behar dut?

36,18 € ordaindu behar ditut urtarrilaren 24tik otsailaren 11ra, 13:00ak arte, helbide honetan sartuta: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Ordainketa egiteko bi modu ditut:
- On-line: kreditu-txartel batekin edo banka elektronikoaren sistemaren bidez.
- Off-line: ordainketa-gutuna inprimatuko dut eta finantza-erakunde batera edo kutxazain automatiko batera joango naiz.

Nola dakit onartua izan naizen?

Otsailaren 17an onartutakoen eta ez onartutakoen behin-behineko egoera kontsultatuz: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/

Eta otsailaren 23an, onartuen eta ez onartuen behin betiko egoera kontsultatu beharko dut.

 

Oharra: 2021/2022 matrikula libreari buruzko informazio guztia 2013ko uztailaren 3ko onarpenaginduan (2013-07-22ko EHAA) eta 2022ko urtarrilaren 10eko Ebazpenean aurki daiteke (hemen argitaratua).