2024-2025 IKASTURTEA

  INGELESA. Taldeen ordutegiak.

 

2024-2025 IKASTURTEA / CURSO 2024-2025

INGELESA / INGLÉS

Taldeen ordutegiak / Horarios de grupos

INGELESA / INGLÉS

 

 

Maila / Nivel

Egunak / Días

Ordutegia / Horario

A1

Astelehena - Asteazkena

Lunes - Miércoles

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

 

A2

Astelehena - Asteazkena

Lunes - Miércoles

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

Asteartea - Osteguna

Martes -  Jueves

15:45 - 18:00

 

B1

Astelehena - Asteazkena

Lunes - Miércoles

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

Asteartea - Osteguna

Martes - Jueves

15:45 - 18:00

Asteazkena

Miércoles

18:00 - 20:15

Erdipresentziala

Semipresencial

 

B2.1

Asteartea - Osteguna

Martes -  Jueves

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

Asteazkena

Miércoles

18:00 - 20:15

Erdipresentziala

Semipresencial

 

B2.2

Astelehena - Asteazkena

Lunes - Miércoles

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

18:00 - 20:15

Asteartea - Osteguna

Martes -  Jueves

18:00 - 20:15

Astelehena

Lunes

18:00 - 20:15

Erdipresentziala

Semipresencial

Asteartea

Martes

09:30 - 11:45

18:00 - 20:15

 

C1

Astelehena - Asteazkena

Lunes - Miércoles

15:45 - 18:00

Aurrez aurrekoa

Presencial

18:00 - 20:15

Asteartea

Martes

09:30 - 11:45

Erdipresentziala

Semipresencial

18:00 - 20:15

Osteguna

Jueves

18:00 - 20:15