Baliokidetasunak

  • 73/2012 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, atzerriko hizkuntzen titulu eta ziurtagiriei buruzkoa Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntza- gaitasunaren betekizunak ezartzen dituena (EHAA, 2012-05-29)
  • 117/2015 Dekretua, ekainaren 30ekoa, hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien baliokidetasuna ezartzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze- eta hornitze-prozesuetarako (EHAA, 2015-07-08)

 

PLAN ZAHARRA PLAN BERRIA
1. maila Oinarrizko maila A1
2. maila Oinarrizko maila A2
3. maila-Oinarrizko zikloa edo 4.maila Tarteko maila B1
5. maila-Gaitasuna-Goi zikola Tarteko maila B2