2022ko Iraileko azterketak

Azterketa egutegia FRANTSESA

 

Azterketa egutegia INGELESA

 

Azterketen iraupena

 

Azterketa idatzien Covid 19 protokoloa

 

Oharrak

1. NAN derrigorrezkoa da.

 

2. Azterketa boligrafo urdinez edo beltzez egin behar da.

 

3. Ahozko azterketako eguna, ordua eta ikasgela Ikasgunean ikusgai.

 

4. Idatzizko frogan EZ GAI lortu duten libreko ikasleek ahozko froga egiteko aukera izango dute. Kasu hauetan idatzizko azterketaren egunean edo azterketa aurreko 48 orduetan eskatu beharko dute.

 

5. Egiaztagiriak: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuare n 2012ko maiatzaren 15eko Aginduak Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatzea eta egiaztatzea arautzen du. Agindu horren 5. artikuluaren 8. atalan xedatutakoaren arabera, kalifikazio-probak egin baina oinarrizko, bitarteko, aurreratua edo gaitasun maila lortzen ez duten ikasleek, gainditutako trebetasunei buruzko egiaztapen akademikoa eskatu ahal izango dute (…) Dagokien mailaren egiaztagiria eskuratzen ez duten ikasleek ziurtagiri akademikoa eskatu ahal izango dute; ziurtagiri horrek jasoko du dagokion urteko deialdian zein trebetasun gainditu dituzten, ebaluazio positiboa lortuta. 

 

6. Ikasleak bere azterketa berrikusi ahal izateko, emaitzak argitaratu eta hurrengo 48 orduetan egin beharko du eskaera idazkaritzan edo ondorengo estekan. Azterketak berrikustea idazkaritzan emandako egun eta orduan egingo da.  ESKAERA

 

7. Azterketa egiteko baldintza bereziak behar dituztenek Ikasketa Burutzari jakinarazi beharko diote, gutxienez, astebete lehenago, eta nola jardun behar duten adieraziko zaie.