2021eko MAIATZA / EKAINA

2021eko AZTERKETEN EGUTEGIA
2021eko AHOZKO eta IDATZIZKO AZTERKETEN EGUTEGIA

ASTERKETA IDATZITAKO COVID 19 PROTOKOLOA

 

OHARRAK

 

1. NAN DERRIGORREZKOA DA.

2. Azterketa boligrafo urdinez edo beltzez egin behar da.

3. Ahozko azterketako eguna, ordua eta ikasgela: IKASGUNEAN publikatuko da
 
4. Egiaztagiriak: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuare n 2012ko maiatzaren 15eko Aginduak Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatzea eta egiaztatzea arautzen du. Agindu horren 5. artikuluaren 8. atalan xedatutakoaren arabera, kalifikazio-probak egin baina oinarrizko, bitarteko,  edo aurreratu maila lortzen ez duten ikasleek, gainditutako trebetasunei buruzko egiaztapen akademikoa eskatu ahal izango dute (…) Dagokien mailaren egiaztagiria eskuratzen ez duten ikasleek ziurtagiri akademikoa eskatu ahal izango dute; ziurtagiri horrek jasoko du dagokion urteko deialdian zein trebetasun gainditu dituzten, ebaluazio positiboa lortuta. 

 
5. Ikasleak bere azterketa berrikusi ahal izateko, emaitzak argitaratu eta hurrengo 48 orduetan egin beharko du eskaera idazkaritzan edo ondorengo estekan. Azterketak berrikustea idazkaritzan emandako  egun eta orduan egingo da.                  

  ESKAERA
 
6. Azterketa egiteko baldintza bereziak behar dituztenek Ikasketa Burutzari jakinarazi beharko diote, gutxienez, astebete lehenago, eta nola jardun behar duten adieraziko zaie.